default
14 - та Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2023"

14 - та Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2023"

Юни 01, 2023

На 01.06.2023 г. в рамките на 14-та Национална научна конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2023" се проведе Кръгла маса на тема: „Образованието по електроника и нуждите на бизнеса“. В събитието взеха участие представители на фирми, бизнес организации, университети и професионални гимназии. БАСЕЛ беше представена от изпълнителния директор, дипл. инж. Орлин Димитров.