default
Заключителна конференция по проект на ИАНМСП "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина"

Заключителна конференция по проект на ИАНМСП "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина"

Юни 23, 2022
Във връзка с приключването на Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина" на 23.06.2022 г. ИАНМСП проведе конференция, на която представи информация за изпълнението на проекта. 
Изпълнителният директор на БАСЕЛ изрази задоволство от сътрудничеството с ръководството и екипа на ИАНМСП, както и акцентира върху полезните бизнес контакти на фирмите членове на асоциацията реализирани чрез участието им в програмата и препоръча тя да бъде продължена и в следващия програмен период.