default
Уебинар: "Електрониката и електротехниката в България - възможности за инвестиране"

Уебинар: "Електрониката и електротехниката в България - възможности за инвестиране"

Окт. 21, 2021
На 21.10.2021 г. Българската агенция за инвестиции (БАИ) организира уебинар на тема: "Електрониката и електротехниката в България - възможности за инвестиране". В рамките на събитието, изпълнителният директор на БАСЕЛ, Орлин Димитров, представи обзор за актуалното състояние на бранша.

По време на уебинара бяха представени следните теми:
  • Традициите на България в секторите електроника и електротехника;
  • Съвременното поколение инженери - квалифицирани и с модерно образование, западни ценности;
  • Инвестиционният климат в България. Предимствата, които предоставят мерките за насърчаване на инвестициите и държавните механизми за тяхното осъществяване;
  • Какви са възможностите, които България предлага за развитието на успешен бизнес?
  • Дуално образование и технически специалности; За връзката между теорията и практиката.