default
Среща с Румен Радев, министър на енергетиката на РБългария

Среща с Румен Радев, министър на енергетиката на РБългария

Авг. 01, 2023

На 01.08.2023 г. се проведе среща на представители на БАСЕЛ с г-н Румен Радев, министър на енергетиката на РБългария.
В срещата взеха участие д-р инж. Димитър Белелиев, председател на УС на БАСЕЛ, Ивелина Николова, управител на Шнайдер Електрик България ЕООД, членовете на УС - Васил Ников и Иво Русев, както и изп. директор Орлин Димитров.
Бяха обсъдени вижданията на новото правителство за развитието на българската енергетика, възможностите за подкрепа на българските компании, изкривяването на пазара на труда, Зеления и енергийния преход, електрическата мобилност и др.
Министър Радев изрази готовност да приеме подкрепа от страна на БАСЕЛ по отношение на експертиза при изготвяне на законодателната част и стъпките за изграждане на адекватен план за Зеления преход.