default
Среща с ръководството на Българската банка за развитие (ББР)

Среща с ръководството на Българската банка за развитие (ББР)

Септ. 21, 2021

На 21.09.2021 г. се проведе среща на членове на УС на БАСЕЛ с ръководството на Българска банка за развитие (ББР). От страна на БАСЕЛ в срещата взеха участие Димитър Белелиев (ЦЕРБ ЕАД), Иво Русев (СИБЕЛ ООД) и Орлин Димитров (изп. директор). ББР беше представена от Крум Георгиев (председател на УС), Цанко Арабаджиев (изп. директор) и Стефан Тъмнев (изп. директор на Фона за капиталови инвестиции към ББР). 

В рамките на срещата двете страни заявиха желание за по-задълбочено сътрудничество и регулярен обмен на информация с цел изработване и предлагане на индивидуални за сектора финансови инструменти, адаптирани към потребностите на фирмите от електроиндустрията.

Стратегията на ББР предвижда приоритетно финансиране на съществуващи или новосъздадени МСП с потенциал за развитие, които трудно се класират за получаване на кредити от другите търговски банки.

Представителят на Фонда за капиталови инвестиции към ББР също изрази желание за по-тясно сътрудничество с фирми от бранша, които имат перспектива за растеж и висока добавена стойнст. Фондът има възможност да осигури дялов капитал до 34% от капитала на съответната компания.

Представителите на БАСЕЛ предложиха да бъде разработена схема за подпомагане на фирмите от бранша чрез банкова гаранция при участието им в търгове в България и чужбина.