default
Среща с д-р Мариана Чолакова, представител на Германо - Българската индустриално - търговска камара (ГБИТК) в Пловдив

Среща с д-р Мариана Чолакова, представител на Германо - Българската индустриално - търговска камара (ГБИТК) в Пловдив

Септ. 02, 2021

На 02.09.2021 г. в офиса на фирма ФИЛКАБ в гр. Пловдив се проведе среща на фирми членове на БАСЕЛ от областите Пловдив и Стара Загора с д-р Мариана Чолакова, почетен консул на Германия в Пловдив и представител на ГБИТК в Пловдив. В рамките на срещата беше представена дейността на фирмата домакин на срещата ФИЛКАБ, както и насоките на работа на БАСЕЛ през 2021 г.

Д-р Чолакова представи основните приоритети в работата на ГБИТК, възможностите за подпомагане на фирмите от електроиндустрията при навлизане на германския пазар. Беше обсъден и потенциалът за съвместна работа между специализираните комисии на ГБИТК и БАСЕЛ.

Коментирани бяха предимствата на дуалното обучение и възможностите за намиране на персонал, използването на потенциала на научните институти и сътрудничеството в областта на стандартизацията и сертификацията. Фирмите обмениха информация във връзка с проблеми с доставките, поскъпването на суровините и производствените разходи.