default
Среща с доц. Август Иванов, директор на Института по роботика "Св. Ап. и Ев. Матей" към БАН

Среща с доц. Август Иванов, директор на Института по роботика "Св. Ап. и Ев. Матей" към БАН

Ноем. 28, 2022

На 28.11.2022 г. се проведе среща на изпълнителния директор на БАСЕЛ с доц. д-р Август Иванов, директор на Института по роботика "Св. Апостол и Евангелист Матей" към БАН. В срещата взе участие и г-жа Калина Милева, мениджър на бюрото за технологичен трансфер към Центъра за компетенции "КВАЗАР".
В рамките на разговора бяха обсъдени възможности за организиране на обучения за повишаване на квалификацията на специалисти от компании от електроиндустрията, на регионални кръгли маси по важни за сектора теми, както и мероприятия за активизиране на взаимодействието с професионалните гимназии.
Официано беше отправена покана за членство на Центъра за компетенции "КВАЗАР" в БАСЕЛ.