default
Среща с Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа

Среща с Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа

Май 17, 2022

На 17.05.2022 г. се проведе среща на представители на БАСЕЛ с министъра на иновациите и растежа на Република България, Даниел Лорер.
Бяха обсъдени въпроси, свързани с възможностите за подпомагане на електроиндустрията от страна на ресорното министерство - европейски програми, НПВУ, ББР, държавен бюджет.
В рамките на срещата бяха разгледани приоритетите на новата Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). За подпомагане на връзката между науката и бизнеса ще бъдат предоставени възможности за финансиране на учените респ. кадрите създаващи интелектуална собственост, както и на компаниите, имащи нужда от научни разработки за иновативни продукти.
Средствата от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), предвидени за усвояване през Министерството на иновациите и растежа, възлизат на 1,3 млрд. лв. и са насочени към подкрепа на конкурентоспособността на българските предприятия, развитието на индустриалните зони, икономическа трансформация и модерни иновативни проекти. Представителите на БАСЕЛ изтъкнаха, че по-ефективно за индустрията би било средствата за изграждане на зелени мощности и енергийна ефективност да бъдат насочени директно към предприятията.