default
Schneider Electric подписва споразумения за сътрудничество с три висши учебни заведения в България

Schneider Electric подписва споразумения за сътрудничество с три висши учебни заведения в България

Март 08, 2023

Петгодишните партньорства са с Технически университет – София, Технически университет – филиал Пловдив и Университет по хранителни технологии – Пловдив
 

На церемония в Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив се състоя официалното подписване на споразуменията за сътрудничество между компанията и три български висши учебни заведения – Технически университет – София, Технически университет – филиал Пловдив и Университет по хранителни технологии – Пловдив.
Споразуменията бяха подписани от Мартин Йорданов, управител на фабриката на Schneider Electric в Пловдив, доц. д-р инж. Дочо Цанков, катедра автоматизация на електозадвижванията ТУ София, доц. Таня Титова-Костуркова, декан на Технически факултет към Университет по хранителни технологии – Пловдив, и доц. Никола Шакев, зам.-директор на ТУ – филиал Пловдив. На събитието присъстваха представители на местните власти, на академичната общност, журналисти и студенти.
„Инвестицията в образованието и развитието на младите професионалисти у нас е една от основните отговорности на Schneider Electric. Подписването на споразуменията с университетите идва като естествено продължение на програмата ни „Устойчиво образование с Schneider Electric“, сподели Ивелина Николова, генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна Македония и Косово. „Основната цел на програмата е да изгради професионални компетенции у младите хора чрез достъп до качествено образование и практически опит, както и да подпомогне  ранното им кариерно ориентиране“, допълни още тя.
Споразуменията за сътрудничество с трите университета обхващат широк спектър от образователни дейности, като една от основните точки в документа е дарението на специализирано оборудване, което Schneider Electric прави съобразно нуждите на учебните заведения за по-съвременно обучение по технологичните специалности. Компанията ще инвестира и в изграждането на споделени работни пространства с цел да стимулира екипната работа между студентите и да им създаде условия за генерирането на идеи в неформална среда.  
„Ангажирането на Schneider Electric с бъдещите професионалисти от сферата на иновациите и технологиите ще продължи да бъде на преден план за нас с мисия да се създават все по-добри инженерни кадри, които да са двигатели на промяната и развитието в професионалните среди в България“, сподели Мартин Йорданов, управител на фабриката на компанията в Пловдив. „Партньорството ще осигури стажове и постоянен контакт на нашите експерти със студентите под формата на изнесени лекции, посещения като част от учебната програма, неформални срещи и участия в университетски събития. Целта е да обменяме полезно ноу-хау както с обучаващите се, така и с техните преподаватели“, допълни още той.
Представителите на университетите благодариха на компанията за дългогодишното сътрудничество, като споделиха, че взаимодействието между университетите и индустрията е призвание и мисля, която отговаря на нуждите на обществото, свързани с технологичното развитие и иновации.
С официалното подписване на споразуменията бяха набелязани и първите конкретни стъпки, които ще се предприемат във всяко учебно заведение, както и възможностите за междууниверситетски събития и проекти през 2023-та година.