default
Разгръщане на потенциалa за вятърна енергия на сушата  в България, 26 септември 2023 г., 11:00ч. Конферентна зала „Да Винчи“, Гранд хотел Милениум София

Разгръщане на потенциалa за вятърна енергия на сушата в България, 26 септември 2023 г., 11:00ч. Конферентна зала „Да Винчи“, Гранд хотел Милениум София

26Септември

Центърът за изследване на демокрацията има
удоволствието да Ви покани на кръгла маса на тема:

Разгръщане на потенциала за вятърна енергия на сушата в България


26 септември 2023г., 11:00ч.
Конферентна зала „Да Винчи“, 
Гранд хотел Милениум София


Регистрация

Отключването на потенциала за вятърна енергия е в основата на европейската политика за постигане на климатична неутралност и преодоляването на рисковете пред енергийната сигурност. В България,  развитието на сектора буксува заради редица управленски и регулаторни проблеми, които подкопават устойчивостта и жизнеспособността на инвестициите. Въпреки това, България притежава огромен вятърен ресурс както на сушата, така и в Черно море, като различни дългосрочни сценарии за развитието на електроенергийния сектор на България показват, че инсталираните ВЕИ мощности от вятър могат да достигнат повече от 11 ГВт до 2050 г.
Съвместно с Австрийския технологичен институт, Центърът за изследване на демокрацията изготви задълбочено проучване на бъдещия потенциал за развитие на вятърната енергия в България по области на основата на геопространствен анализ, който разкрива както възможностите, така и ограниченията пред инвестициите във вятърни паркове. Посочват се и основните регулаторни, административни и технически пречки пред осъществяването на проектите в приоритетните зони, като са посочени и някои конкретни мерки за насърчаване на инвестициите в сектора.
 
Резултатите от изследването ще бъдат представени по време на кръгла маса, която ще се проведе на 26 септември 2023 (вторник) от 11 ч. в Гранд хотел Милениум София.

 

Програма

Сред участниците в кръглата маса са:

  • Юлиян Попов, Министър на околната средата и водите

  • Мария Трифонова, Научен сътрудник, Програма „Енергетика и климат“, Център за изследване на демокрацията

  • Густав Реш, Координатор „Интегрирани енергийни системи“, Енергиен център, Австрийски технологичен институт (онлайн)

  • Виктория Керелска, Ръководител на отдел „Политики и комуникация“, WindEurope (онлайн)

  • Ангелин Цачев, Изпълнителен директор, Електроенергиен системен оператор

  • Миглена Стоилова, Председател на Надзорния съвет, Българска ветроенергийна асоциация


За повече информация:
Яна Пашкунова
E-mail: yana.pashkunova@csd.bg
Тел.: 0885665676