default
Среща на представители на УС на БАСЕЛ с избрани медии

Среща на представители на УС на БАСЕЛ с избрани медии

Фев. 01, 2023

На 01.02.2023 г. в Гранд Хотел София се проведе среща на представители на УС на БАСЕЛ с избрани медии. Събитието бе специално организирано от Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ). В рамките на срещата бе предоставена актуална информация за развитието на бранша и асоциацията.
Като най-сериозни предизвикателства за компаниите от българската електроиндустрия бяха отбелязани проблемите с дефицита на човешките ресурси и изкривяването на пазара на труда от страна на държавните предприятия, трудностите при планиране на разходите на фирмите поради неясната цена на електроенергията, както и необходимостта от изграждане на фотоволтаични системи на мястото на потребление на електроенергия, а не както е в момента – да се залага на големи фотоволтаични централи.
Идеята на БАСЕЛ за срещи с избрани медии беше приета много добре, те ще станат регулярни и ще се провеждат два пъти годишно.