default
Покана за участие в обменна визита в Норвегия в периода 2 - 6 октомври 2023 г.

Покана за участие в обменна визита в Норвегия в периода 2 - 6 октомври 2023 г.

02Октомври


Уважаеми дами и господа,


Имаме удоволствие да споделим покана, насочена към българските малки и средни предприятия, които искат да натрупат опит в сферата на зелените иновации.

Българо-румънска палата организира обменна визита за български компании в Норвегия в периода 2-6 октомври 2023 г. Целта е да се споделят добри практики между представители на бизнеса от двете държави. Визитата ще даде възможност на български малки и средни предприятия да почерпят идеи за усъвършенстване или подобряване на техните бизнес идеи в областта на иновациите в зелената индустрия от фирми в Норвегия.
В програмата ще бъдат включени селектирани български компании, които на място ще се запознаят с иновативни бизнес решения, ще обсъдят с норвежки фирми възможността за внедряването им и ще разширят своите мрежи с контакти. Норвежките компании, които ще бъдат посетени са в областта на строителството, производството, хранителната индустрия и др.
Ако сте представител на малко и средно предприятие, владеете свободно английски език и имате интерес за участие във визитата, молим да изпратите попълнен формуляр за участие не по-късно от 11.08.2023 г.

 

ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА


След разглеждане на заявките, комисия ще селектира общо 5 участници във визитата.
Разходите за пътуването, настаняването и изхранването на участниците ще бъдат покрити от Българо-румънска търговско-промишлена палата. Задължително условие е кандидатите, които подадат заявка за участие във визитата, да имат валиден задграничен паспорт и да владеят свободно английски език.

За повече информация можете да се свържете с Магдалена Симеонова от екипа на Българо-румънска палата на имейл:
m.simeonova@brcci.eu
Обменната програма е част от проекта Greening For Growth, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
 

Екипът на Българо-румънска търговско промишлена палата
гр. Русе, ул. Войводова 12-14
телефон: +359 82 507 606
e-mail:
info@brcci.eu
brcci.eu | LinkedIn | Facebook |