default
14 - та Национална конференция с международно участие "ЕЛЕКТРОНИКА 2023" , 01.06 - 03.06.2023 г

14 - та Национална конференция с международно участие Форум "ЕЛЕКТРОНИКА 2023" - 01.06.2023 г. от 14:30 ч.

01Юни

В НДНТ в София ще cе проведе 14-та Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2023 (IEEE Конференция) (01.06.2023 г. - 03.06.2023 г.)
По време на конференцията се организирана Кръгла маса  и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.


ЕЛЕКТРОНИКА 2023 
организирана от
Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС),
Техническия университет – София,
IEEE българската секция,
и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

със съдействието на:
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
Българската академия на науките (БАН),
Университетът по приложни науки - Офенбург,
Техническият университет в Рига,
VDE - Германия и
водещи фирми в областта на електрониката.


Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.

Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в SCOPUS.

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

• Нови материали
• Биомедицинско инженерство
• Вериги и системи
• Електромобилност
• Индустриална електроника
• Информационни и комуникационни технологии
• Иновационен мениджмънт в електрониката
• Измервания в електрониката
• IoT приложения
• Мехатронни системи
• Микроелектроника и наноелектроника
• Силова електроника


Конференцията се открива от 10 часа на 1 юни 2023 г. в зала 4 на сградата на ФНТС на ул. "Г.С.Раковски" 108.


УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ НА ФЕТТ, 

Каним Ви на традиционната дискусия за обсъждане на съвместни дейности през предстоящата учебна година и обсъждане на проведените дейности през изтичащата учебна година, ще се проведе на 01.06.2023 г. от 14:30 ч. в Зала 4, етаж 2 на Федерацията на научно-техническите съюзи в България (ФНТС). Срещата е в рамките на конференция "ELECTRONICA 2023" 01-03 юни 2023. Както знаете, в конференцията ежегодно провеждаме дискусия "Образованието по Електроника и нуждите на бизнеса". Ще представим предстоящите промени в учебните планове и да чуем Вашите предложения за подобряване на обучението. От 16:30 ч. ще продължим обсъждането в неформална обстановка на чаша вино. 

Уеб сайт на ЕЛЕКТРОНИКА: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=199

Покана ЕЛЕКТРОНИКА 2023 219.87 KB (pdf) Свали
Предварителна програма за кръгла маса, 10 часа., 01.06.23 г. в зала 4 на сградата на ФНТС на ул. "Г.С.Раковски 117.11 KB (pdf) Свали