default
Мероприятие на Германо-българската индустриално-търговска камара съвместно с Баварското дружество за международно сътрудничество (Bayern International)

Мероприятие на ГБИТК съвместно с Баварското дружество за международно сътрудничество (Bayern International)

Юни 15, 2023

На 15.06.2023 г. се проведе съвместно мероприятие на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Баварското дружество за международно сътрудничество (Bayern International). В рамките на събитието бяха организирани срещи между български и баварски компании. Изпълнителният директор на БАСЕЛ, дипл.инж. Орлин Димитров, имаше възможност да обмени опит и информация с г-н Бернхард Баумгартнер от Германския съюз на машиностроенето – филиал Бавария www.vdma.org, който има над 3 600 фирми - членове. Германската страна прояви интерес към бизнес коопериране с български компании от електроиндустрията.