default
Дуално обучение – предимства и възможности за партньорства с професионални гимназии

Дуално обучение – предимства и възможности за партньорства с професионални гимназии

Апр. 14, 2022

На 14.04.2022 г. се проведе събитие на тема „Дуално обучение – предимства и възможности за партньорства с професионални гимназии“. В рамките на събитието г-жа София Дамянова представи дуалната система на обучение в Австрия, а г-н Васил Радойновски предостави информация за швейцарската подкрепа за дуалното обучение в България. Г-жа Ина Евстатиева от фирма Магнум 7 ЕООД даде примери от практиката за обучение на ученици по дуална форма. В последвалата дискусия бяха засегнати въпроси, свързани с добри практики за мотивация на учениците да участват в програмата.
Обучение по дуална форма е възможно и се провежда в страната от учебна 2015/ 2016 г. Все повече фирми, училища и ученици припознават дуалната система и имат възможност да се убедят в предимствата за всички три партниращи страни. Дуалната система на обучение е начин, по който фирмите участват активно в обучението на своите бъдещи квалифицирани кадри. В дуална форма компаниите имат възможност да влияят при изготвянето на учебните планове и програми, за да са те максимално близки до нуждите на бизнеса, както и да обучат и приобщят учениците към своя профил и фирмена култура, а те от своя страна да ги припознаят като своя бъдещ работодател. Практиката показва, че до 50% от учениците остават на работа след курса на обучение.

Презентация - Стопанска камара Австрия 868.13 KB (pdf) Свали