default
Бизнес-закуска с г-н Мориц Зайлер, икономическо аташе към Посолството на ФР Германия в София

Бизнес - закуска с г-н Мориц Зайлер, икономическо аташе към Посолството на ФР Германия в София

Окт. 26, 2023

На 26.10.2023 г. по инициатива на Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) се проведе бизнес-закуска с участието на ръководителя на търговския отдел към Посолството на Германия в София, г-н Мориц Зайлер.
В срещата взеха участие и представители на Индустриален клъстер "Електромобили" и Българската асоциация на информационните технологии.
Важни акценти на дискусията бяха развитието на двустранните икономически отношения на фона на последствията за германската икономика, породени от кризите в Украйна и Израел, както и пропуснатите ползи за България вследствие на забавянето на усвояването на средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Засегнати бяха и въпросите за необходимостта от подобряване на имиджа на България, като инвестиционна дестинация и технически грамотна нация.